strona główna | mapa serwisu | kontakt
Zmiany terytorialne powiatu ostrowskiego
18 kwietnia 2012 roku

Zmiany terytorialne powiatu ostrowskiego

W ciągu przeszło wiekowego istnienia granice powiatu ostrowskiego ulegały poważnym zmianom, odbiegając z czasem znacznie od wersji wytyczonej przez władze pruskie w roku 1887.

Podział powiatu odolanowskiego, dokonany w 1887 roku i służący głównie interesom niemieckim, był bowiem podziałem sztucznym, a niekorzystne ukształtowanie granicy nowo utworzonego powiatu ostrowskiego, przebiegającej tuż za zachodnimi rogatkami Ostrowa (Zacharzew znajdował się już w powiecie odolanowskim!), miało szereg negatywnych skutków, oddzielając to miasto od naturalnego zaplecza podmiejskich wsi i hamując jego rozwój.

* powiaty_odolanowski_i_ostrowski

Powiat odolanowski i ostrowski w latach 1887-1919

Toteż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości przeważyła koncepcja połączenia powiatów odolanowskiego i ostrowskiego – tym razem już pod nazwą powiatu ostrowskiego. Nastąpiło to w 1932 roku w drodze likwidacji powiatu odolanowskiego i przyłączenia jego obszaru do powiatu ostrowskiego. Już dwa lata później region Sulmierzyc włączono jednak do powiatu krotoszyńskiego. W skład powiatu ostrowskiego weszła natomiast Sobótka i jej okolice oraz region Mikstatu. I choć ostatnia z wymienionych miejscowości przynależała do powiatu ostrowskiego jedynie przez dwie dekady, to spełniła ona ważną rolę w tragicznym okresie II wojny światowej. W Mikstacie niemiecki okupant pozostawił bowiem jedyny dla całego powiatu czynny kościół rzymsko-katolicki, do którego mogła uczęszczać ludność polska.

* 11_mikstat

Ryc. 11 Mikstat

Poważne korekty granic powiatu ostrowskiego przyniósł rok 1954. Wówczas to na południu nastąpiło wspomniane już wyłączenie z niego miasta i gromady Mikstat oraz gromady Bledzianów, przyłączonych do nowo utworzonego powiatu ostrzeszowskiego. Ponadto na wschodzie część obszaru wsi Mączniki (leżące nie opodal Nowych Skalmierzyc) włączono do powiatu kaliskiego.

Powiat ostrowski powiększony został za to na południu o rejon wsi Szklarka Myślniewska, zaś na północy o gromadę Głogowa (położoną na północ od Raszkowa).

Dwa lata później, w 1956 roku, jego granice uległy kolejnym – tym razem nieznacznym - zmianom. Przyłączono wówczas bowiem do niego gromadę Ligota (na północ od Raszkowa i Głogowy, wcześniej leżącą w powiecie krotoszyńskim), natomiast znajdująca się dotąd w południowej części powiatu ostrowskiego gromada Szklarka Przygodzka trafiła do powiatu ostrzeszowskiego.

Okres po II wojnie światowej to również czas istotnych zmian struktury administracyjnej wewnątrz powiatu ostrowskiego. Z początkiem 1948 roku wydzielono z niego bowiem miasto Ostrów Wielkopolski, które uzyskało status powiatu miejskiego. Odtąd w powiecie znajdowały się trzy miasta (po odłączeniu w 1954 roku Mikstatu liczba ta spadła do dwóch, by osiem lat później powrócić do poprzedniego stanu na skutek nadania w 1962 roku praw miejskich osiedlu Nowe Skalmierzyce).

Po prawie 90 latach funkcjonowania powiat ostrowski przestał istnieć w wyniku reformy wprowadzonej 1 czerwca 1975 roku zmieniającej podział administracyjny Polski, która wprowadziła dwustopniowy podział kraju (województwo – gmina), likwidując powiaty.

Reaktywacja powiatu ostrowskiego nastąpiła dopiero niemal ćwierć wieku później, gdy kolejna reforma administracyjna (przeprowadzona na mocy ustawy z 24 lipca 1998 roku) przywróciła z dniem 1 stycznia 1999 roku trójstopniowy podział administracyjny. Granice odtworzonego powiatu ostrowskiego oparto na wzorcach z roku 1975 – poszerzając je nieznacznie na wschodzie o kilka podkaliskich wsi.

W tej najnowszej historii powiat ostrowski przeżył małą korektę przebiegu swoich granic na skutek odłączenia z dniem 1 stycznia 2000 roku owych podkaliskich miejscowości: Dobrzeca, Sulisławic i Sulisławic-Kolonii, które stały się częścią miasta Kalisza.

Odwiedzin: 1364