strona główna | mapa serwisu | kontakt
Piotr Walkowski
23 kwietnia 2012 roku

Piotr Walkowski

Wicestarosta Ostrowski w latach 1998 – 2002 oraz 2002-2004

To było wielkie wyzwanie

- W samorządzie miałam dość dobre rozeznanie, jednak powiat to było zupełnie nowe doświadczenie, nowe zadania i duże wyzwanie – wspomina Piotr Walkowski były Wicestarosta Ostrowski i Przewodniczący Rady Powiatu, a obecnie poseł na Sejm RP.

Swoją pracę w Powiecie Ostrowskim wspominam bardzo dobrze. Szczególnie ciepło wspominam czas, kiedy budowany był samorząd szczebla powiatowego. Byłem wtedy młodym człowiekiem, przed 35 rokiem życia. Z perspektywy czasu widzę, że podjęte wtedy decyzję miały znaczący wpływ na dalszy rozwój mojej kariery i doprowadziły mnie do miejsca, w którym się obecnie znajduję.

* 10_06_09_017(na zdjęciu: Piotr Walkowski - Wicestrosta Ostrowski w latach 1998-2004)

Rozpoczynając pracę w Starostwie Ostrowskim miałem czteroletnie doświadczenie w pracy samorządowej, jako Szef Komisji Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Ostrów Wielkopolski. W samorządzie miałam, więc dość dobre rozeznanie, jednak powiat to było zupełnie nowe doświadczenie, nowe zadania i duże wyzwanie. W skład Powiatu Ostrowskiego weszło osiem jednostek: siedem gmin i miasto. W kompetencje powiatu wpisano wiele różnych zagadnień. Starostwo Powiatowe przejęło kompetencję Urzędu Rejonowego z zakresu komunikacji, paszportów i geodezji, do których doszły nowe zadania z zakresu polityki społecznej: tworzenie PCPR, nadzór nad DPS, opieka rodzicielska oraz nadzór nad szpitalem. Przejęliśmy zarządzanie nad drogami (te, które były niedofinansowane przekazywano powiatom, te bardziej zmodernizowane pozostały w zarządzie samorządu wojewódzkiego). Powiat miał przejąć część zadań, które do tej pory leżały w gestii województwa kaliskiego. Pojawił się zatem nowy szczebel samorządu łączący zadania na terenie miasta i siedmiu gmin, które powstanie powiatu traktowały jako zamach na ich suwerenność.

* dscf9122

Mimo, że formalnie funkcjonowanie rozpocząć mięliśmy z dniem 1 stycznia, już w listopadzie przystąpiliśmy do postawionych przed powiatem zadań i opracowaniem sposobu ich realizacji. Dobrze wspominam współpracę z moim kolegą Andrzejem Derą, dzięki której udało nam się wiele osiągnąć. Do dyspozycji mieliśmy wówczas dwa pomieszczenia ok. 3 metrów szerokości, w których obecnie znajduje się gabinet starosty. Naprzeciwko znajdował się gabinet ostatniego kierownika Urzędu Rejonowego, obecnego Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. Swoją pracę rozpoczęliśmy od opracowania regulaminu Starostwa Powiatowego. Na styropianowych płytach, szpilkami przypinaliśmy karteczki budując w ten sposób schemat organizacyjny jednostki. Podzieliliśmy prace Rady Powiatu tworząc komisję i przypisując im poszczególne zadania i kompetencje. Do pracy otrzymaliśmy siedem komputerów starego typu, co w czasie, kiedy dominowały maszyny do pisania było wielkim udogodnieniem. Przejęliśmy także 50 pracowników z Urzędu Rejonowego, powstały nowe stanowiska sekretarza i skarbnika, które trzeba było obsadzić. W tym czasie dołączył do nas Piotr Bartkowiak, który pełnił funkcje Sekretarza Powiatu, obecnie jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

* obraz_036

Najważniejszym zadaniem, przed jakim stanęliśmy było przygotowanie szkół średnich na niż demograficzny. W tamtym czasie w naszych szkołach uczyło się 14 tysięcy uczniów i słuchaczy, w ciągu dziesięciu lat ta liczba miała się zmniejszyć o kilka tysięcy, wiązało się to z dużymi przekształceniami w oświacie.

Druga ważna kwestia to modernizacja dróg. Pierwsza subwencja wyniosła około 4 mln złotych. To były pieniądze na remonty, budowę i bieżące utrzymanie dróg oraz funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg. Daliśmy jakoś radę, a w późniejszych budżetach zaczęły pojawiać się środki unijne na inwestycje drogowe. Wydatki na te cele zaczęły wówczas wzrastać do 20 mln rocznie, chociaż mimo tych środków i licznych inwestycji zawsze okazywało się, że dziur na drogach i tak było więcej. W obrębie zadań powiatu znalazły się także zadania z zakresu ochrony środowiska np. zalesianie gruntów.

Ważnym zadaniem była integracja powiatu. Pierwsze spotkanie samorządowców Powiatu Ostrowskiego zorganizowaliśmy w Raszkowie. Na początku nie była to łatwa współpraca, pamiętam, że w 1999 roku po sprzeciwie jednej z gmin nie udało się dojść do porozumienia w sprawie organizacji wspólnych powiatowych dożynek.

* 15_07_09_013(Powiatowe Zawody Wędkarskie w Psarach)

W kwestii powiatów i ich przyszłości moje stanowisko jest znane i niezmienne. Kiedy rozpoczynały się rozmowy na temat reformy administracji opowiadałem się za przekształceniem 49 województw w powiaty i utworzeniu 7-8 dużych województw. Ostatecznie, jak wiemy, zdecydowano o powstaniu powiatów, których w kraju jest kilkaset. Powstała powiatowa struktura służb i instytucji: straży, inspekcji weterynaryjnych, prokuratur, instytucji z zakresu orzecznictwa. Mieszkańcy przyzwyczaili się do obecnej struktury, powstały proste współzależności lokalne. Z perspektywy czasu widać, że te rozwiązania się sprawdziły, instytucje i ludzie radzą sobie, dlatego nie należy w obecnej sytuacji wprowadzać zmian. Odbieranie powiatom sądów czy innych instytucji jest traktowane, jako zamach na suwerenność poszczególnych jednostek.

Odwiedzin: 735