strona główna | mapa serwisu | kontakt
Krzysztof Rasiak
23 kwietnia 2012 roku

Krzysztof Rasiak

Wicestarosta Ostrowski w latach 2004 – 2006 oraz 2006 - 2010

Najtrudniej było zdobyć zaufanie

- Powiaty, szczególnie duże, mają swoją mocną pozycję, a samorządność jako forma sprawowania władzy jest najlepszym co przed laty wymyślono – mówi Krzysztof Rasiak, w przeszłości wicestarosta ostrowski dwóch kadencji, dziś wójt Gminy Przygodzice.   

Miałem akurat szczęście być wybranym na funkcję radnego powiatowego już w pierwszej kadencji funkcjonowania Rady Powiatu Ostrowskiego. To była najlepsza droga samorządowej edukacji, podczas której korzystałem z wiedzy i umiejętności moich starszych, pod względem stażu, kolegów. Praca nauczyciela oraz kontakty ze środowiskiem zaowocowały tym, że już po wyborach obdarzono mnie zaufaniem i zostałem przewodniczącym Komisji Edukacji w radzie powiatu.

* szef_powiatowej_edukacji__wicestarosta_ostrowski__krzysztof_rasiak_a(na zdjęciu: Krzysztof Rasiak)

Patrząc na dziedzinę oświatową trzeba przyznać, że był to przysłowiowy skok na „głęboką wodę’’. Akurat pierwsza kadencja była bardzo charakterystyczna dla tych spraw. Zmierzyliśmy się z trudnym zagadnieniem, jakim była restrukturyzacja sieci szkolnej. Uznaliśmy, że zmiany są konieczne zarówno ze względu na wkraczający niż demograficzny, ale także konieczność tworzenia nowych kierunków kształcenia i wygaszania tych, które nie wspierały rynku pracy. To wywoływało wiele emocji. Dla mnie było to o tyle trudne, że kierowałem komisją oświaty, ale także i z tego powodu, że dotyczyło szkoły, której byłem absolwentem. Z perspektywy czasu te decyzje okazały się dobrym rozwiązaniem. Nie odsunęliśmy tego tematu, nie zwlekaliśmy niepotrzebnie, a restrukturyzacja dokonała się w optymalnym terminie.

* obraz_035(spotkania z dyrektorami powiatowej oświaty)

Te doświadczenia zaowocowały później podjęciem decyzji o objęciu funkcji wicestarosty ostrowskiego. Tak stało się po rezygnacji z funkcji Piotra Walkowskiego. Pamiętam, że był to bardzo trudny okres dla mnie i kolegów z PSL. Wiele godzin poświęciliśmy na dyskusję, co dalej? Uznaliśmy ostatecznie, że mamy wiele do zaoferowania, jako klub i podjęliśmy decyzję, że ciągłość pracy powinna być zachowana. Kontynuowaliśmy, więc już rozpoczęte działania związane z rozwojem powiatu.

Objęcie funkcji wicestarosty było oczywiście nową sytuacją nie tylko dla mnie, ale także rodziny. To z najbliższymi podejmowałem tę decyzję uzyskując od nich pełne wsparcie. Do tej propozycji podeszliśmy pozytywnie. Uznałem, że jest to kolejne nowe wyzwanie, nowe doświadczenie życiowe.

Pracę, jako wicestarosta rozpocząłem, 30 września 2004 roku. To był okres przygotowania do planowania budżetu na następny rok. Trzeba było, więc od razu zmierzyć się z realiami budżetu i oczekiwaniami społecznymi. Zawsze najtrudniejsze były tematy związane z inwestycjami drogowymi. Najwięcej wizyt radnych, interwencji mieszkańców dotyczyło tych właśnie spraw.

* obraz_025(remont drogi Janków Przygodzki - Przygodzice)

Nie przypominam sobie teraz jakieś szczególnej sprawy, która spadła na mnie po objęciu funkcji. Była to kontynuacja pracy w dobrze funkcjonującym zarządzie powiatu, urzędzie oraz współpracy z jednostkami organizacyjnymi. Najtrudniejsze było zdobycie zaufania dyrektorów jednostek tak, aby zyskać pozycję partnera w rozwiązywaniu konkretnych problemów i prowadzeniu codziennej działalności.

Pamiętam, że wiele czasu zastanawialiśmy się nad podejściem do nowych wyzwań i możliwości finansowania projektów inwestycyjnych. Jako wicestarosta odpowiedzialny za drogi i oświatę musiałem wybrać i zaproponować te, które były priorytetowe. Wspominam bardzo dobrze z tego okresu współpracę z dyrektorami naszych jednostek powiatowych, ich otwartość i chęć bycia partnerem dla nas. Myślę, że tworzyliśmy dobrze zgrany zespół. Ja starałem się przekazywać dyrektorom wszystkie sprawy związane z uwarunkowaniami budżetowymi. Oni skupiali się na przedstawieniu priorytetów z ich stron. Eliminując mniej istotne wybieraliśmy najważniejsze.  Myślę, że ta praca zespołowa była bardzo istotna.

* _sc_0088(Konferencja historyczna)

Zupełnie nową perspektywą, która się pojawiła był obszar środków unijnych. Dzięki tym środkom wiele inwestycji zostało zrealizowanych i dziś te dokonania można ocenić pozytywnie, mimo że musiały być wspierane ze źródeł kredytowych, które trzeba spłacać.

* obraz_161(Powiatowe Zawody Wędkarskie - Psary 2010)

Jeśli chodzi o ocenę zasadności istnienia powiatów w polskiej administracji to uważam, że jest to struktura, która się sprawdziła. Powiaty, szczególnie duże, mają swoją mocną pozycję. Plany radykalnych zmian czy innej ingerencji byłyby raczej błędem. Dziś każdy poziom administracji ma już swoją autonomię. Oczywiście widzę tu konieczność ścisłej współpracy pomiędzy poszczególnymi szczeblami samorządów. Uważam, że potrzeba tej współpracy wynika ze złożoności spraw i problemów, które musimy rozwiązywać w aspekcie rozwoju naszych gmin i powiatu. Generalnie samorządność, jako forma sprawowania władzy jest najlepszym, co przed laty wymyślono.

Odwiedzin: 716