strona główna | mapa serwisu | kontakt
Wojciechy 2012 w roku jubileuszu
15 maja 2012 roku

Wojciechy 2012 w roku jubileuszu

Po raz pierwszy w tym roku wręczone zostaną nagrody Wojciechy 2012, którym patronuje Wojciech Lipski, pierwszy polski starosta ostrowski. Laureatów poznany za kilka tygodni podczas uroczystej sesji Rady Powiatu.  

Rok jest wyjątkowy dla Powiatu Ostrowskiego przypada w nim bowiem 125-lecie jego powstania.

- Ten Jubileusz stał się inspiracją do wprowadzenia nagrody, którą nazwaliśmy „Wojciechami’’ od imienia i nazwiska ziemianina z pobliskiego Lewkowa, potomka rodu, który miał bardzo duże zasługi dla naszego regionu i człowieka który pełnił funkcję pierwszego polskiego starosty. Bardzo nam zależało, aby nowa nagroda miała bardzo mocne osadzenie w historii i tradycji – mówi Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

W Kapitule, która ostatecznie zadecyduje o przyznaniu nagród znaleźli się: Starosta Ostrowski, Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego, Wicestarosta Ostrowski, Szefowie Klub i Kół Radnych Rady Powiatu oraz pracownik Starostwa Powiatowego w Ostrowie.

Ta grupa dokona ostatecznego wyboru. Wiadomo, że wyróżnienie przyznawane co dwa lata będzie tylko w pięciu kategoriach. W dziedzinie gospodarki obejmującej takie obszary działalności jak: przemysł, handel, usługi, przedsiębiorczość. W dziedzinie rolnictwa (produkcja rolna, leśnictwo i ekologia). Społeczeństwo (obejmująca takie obszary jak działalność charytatywna, zdrowie, bezpieczeństwo i porządek publiczny). Edukacja i Nauka (obejmująca oświatę, naukę). Kultura i Sport (obejmująca takie obszary jak sztuka, turystyka). W uzasadnionych przypadkach Kapituła może przyznać także nagrodę specjalną.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Kandydatów zgłaszać mogą osoby fizyczne i prawne.

- Chcemy, aby to było wyróżnienie trafiało do osób działających w każdym zakątku naszego powiatu. Do wszystkich którzy poprzez swoją działalność społeczną i zawodową przyczyniają się do promocji i rozwoju. Dlatego z prośbą o rozpropagowanie przedsięwzięcia, a także zgłaszanie kandydatur zwróciliśmy się m.in. do Prezydenta, Wójtów, Burmistrzów i Przewodniczących Rad z terenu naszego powiatu – mówi Paweł Rajski.

Udział w konkursie jest bezpłatny, a nagroda ma wymiar prestiżowy. Warunkiem udziału jest jedynie wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Termin nadsyłania propozycji upływa 7 czerwca 2012 r.

Odwiedzin: 676